28.03.2019  |  Plan podziału spółki

Uprzejmie informujemy, że Zarząd spółki Sporthalls Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu podjął decyzję o podziale spółki.

Uprzejmie informujemy, że Zarząd spółki Sportalls Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu podjął decyzję o przeniesieniu części majątku spółki na spółki nowo zawiązane (podział przez wydzielenie)

Zgodnie z art. 535 § 3 kodeksu spółek handlowych, Spółka niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości plan podziału spółki Sportalls Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu, począwszy od dnia 29 marca 2019 r.

Szczegółowy plan podziału spółki dostępny jest do pobrania poniżej:

Plan podziału do pobrania (PDF)

Aneks do planu podziału (PDF)